About the Apartments

לחצו על המתחם במעבר עכבר למידע נוסף

לחץ על הקומה הרצויה בעזרת העכבר ובחר דירה מהמפרט

Apartments Plans

תוכניות הדירות

בניין G1    |    קומה 7

דירה 39

דגם J

דגם J – פנטהאוז
קומה 7
חדרים 5
גודל (במר׳) 148
מרפסת (במר׳) 59
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מזרח -מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 40

דגם K

דגם K – פנטהאוז
קומה 7
חדרים 4
גודל (במר׳) 115
מרפסת (במר׳) 56
שטח מחסן
כיוון הדירה מזרח – מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 41

דגם L

דגם L – פנטהאוז
קומה 7
חדרים 5
גודל (במר׳) 148
מרפסת (במר׳) 59
שטח מחסן
כיוון הדירה דרום – מזרח -מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

בניין G1    |    קומה 6

דירה 36

דגם G

דגם G – מיני פנטהאוז
קומה 6
חדרים 5
גודל (במר׳) 161
מרפסת (במר׳) 109
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מזרח -מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 37

דגם H

דגם H – מיני פנטהאוז
קומה 6
חדרים 5
גודל (במר׳) 141
מרפסת (במר׳) 48
שטח מחסן
כיוון הדירה מזרח – מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 38

דגם I

דגם I – מיני פנטהאוז
קומה 6
חדרים 5
גודל (במר׳) 161
מרפסת (במר׳) 109
שטח מחסן
כיוון הדירה דרום – מזרח -מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

בניין G1    |    קומה 5

דירה 30

דגם A

דגם   A
קומה 5
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 31

דגם B

דגם B
קומה 5
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 32

דגם C

דגם C
קומה 5
חדרים 3
גודל (במר׳) 87
מרפסת (במר׳) 12
שטח מחסן
כיוון הדירה מערב – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 33

דגם D

דגם D
קומה 5
חדרים 3
גודל (במר׳) 87
מרפסת (במר׳) 12
שטח מחסן
כיוון הדירה מערב – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 34

דגם E

דגם E
קומה 5
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה דרום – מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה
לסיור הורטואלי בדירה – לחץ כאן >>

דירה 35

דגם F

דגם F
קומה 5
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה דרום – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

בניין G1    |    קומה 4

דירה 24

דגם A

דגם   A
קומה 4
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מערב
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 25

דגם B

דגם B
קומה 4
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה צפון – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 26

דגם C

דגם C
קומה 4
חדרים 3
גודל (במר׳) 87
מרפסת (במר׳) 12
שטח מחסן
כיוון הדירה מערב – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 27

דגם D

דגם D
קומה 4
חדרים 3
גודל (במר׳) 87
מרפסת (במר׳) 12
שטח מחסן
כיוון הדירה מערב – מזרח
לחץ על תוכנית הדירה להגדלה

דירה 28

דגם E

דגם E
קומה 4
חדרים 5
גודל (במר׳) 112
מרפסת (במר׳) 14
שטח מחסן
כיוון הדירה דרום – מערב